Postdoctorale cursus Verlieskunde/ UBS

voor psychologen/(ortho-)pedagogen


adinkra
 

Verlies wordt in de verlieskunde opgevat als verlies door overlijden, maar ook door ontslag, ziekte, amputatie, dementering, scheiding, etc.  Herkenning van onverwerkt verlies en UBS (Unfinished Business Syndroom) kan onnodige lijdensdruk door onverklaarde klachten reduceren. Cliënten met onverklaarde klachten/gedrag die vaak langdurig shoppen, kunnen bij nader onderzoek onverwerkte levenservaringen hebben; zij verdienen een effectieve aanpak zowel van actuele klachten als onverwerkt oudzeer.

Cursus met oefenkarakter in de rol van poortwachter/verliesbegeleider volgens de verlieszorgstandaard: intro, instructie, demonstraties, video, oefenen desgewenst ook met eigen casusitiekinbreng.
Onder leiding van Herman de Mönnink, meer dan 35 jaar docent verlieskunde & teamtrainer & traumatherapeut/rouwtherapeut/GZ-psycholoog.

Thema's:

* Psychosociale assessment: hoe gebruik je de PAK en de Quick-scan UBS om de puzzel van onvervulde behoeften waar mensen mee zitten samen vervuld te krijgen? 

* Biografische analyse: hoe breng je een chronologische lijn aan in de klachtetiologie? 

* UBS-cirkel: hoe zit de vicieuze cirkel van de vier herkenningscriteria van UBS in elkaar (incl. trigger-effect en multiplier-effect)?

* Verlies-zorgstandaard: wat is het nut van deze zorgstandaard? Het is de samenwerkingsrichtlijn rond onverwerkt verlies voor poortwachters in samenwerking met hulpverleners; 7 interventies zoals verlies-signalering, verlies-screening, verliestoeleiding, verliescounseling, multimethodische aanpak en gespecialiseerde aanpak, zelfzorg.

* Verliesbegeleidings & UBS-aanpak: hoe werk je volgens de differentiële indicatiestelling, behoefteassessment en sluit je aan bij de specifieke behoefte(n) van deze rouwende/getraumatiseerde? 

* Multimethodische aanpak: welke methoden/technieken  hebben poortwachters en hulpverleners tot hun beschikking ten behoeve van de therapeutische aanpak?

 Locatie
nader te bepalen.

Datum en tijd
Incompanycursus (op aanvraag)

Kosten
nader te bepalen excl. boek Verlieskunde (2015). 


Uiterste inschrijfdatum:  nader te bepalen. 

Plaatsing i.o.o.

Inschrijfformulier

 

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 01-2018