Wat is Verlieskunde?

adinkra

Uiteenlopende beroepsgroepen kunnen in hun werk geconfronteerd worden met mensen in verliessituaties. Zoals: overlijden, echtscheiding, amputatie, ziekte, ontslag, reorganisatie, emigratie, onvruchtbaarheid, miskraam, doodgeboorte of ouderschap van een gehandicapt kind.
Deze confrontatie stelt beroepskrachten voor een lastige opgave. Hoe kunnen zij zich professioneel opstellen, ook als het omstandigheden betreft die henzelf raken? Hoe besteden zij op gepaste aandacht aan de vragen van cliënten? Hoe gaan zij om met hun eigen kwetsbaarheid?
Verlieskunde brengt de thematiek van afscheid en verlies in kaart en omvat methoden van verliesbegeleiding en van zelfzorg. Verlieskunde probeert de vicieuze cirkel te doorbreken waar veel mensen inzitten door consequent uit te gaan van hun rouwbehoeften. Te veel draaideurcliënten blijken door índeling in 'hokjes' en door een aanpak met voorkeursmethoden van de hulpverleners niet de steun te vinden waar zij behoefte aan hebben en recht op hebben.

Praktijk de Mönnink

Praktijk de Mönnink te Groningen (1993) is gespecialiseerd op de volgende gebieden:

  • Verlieskunde - cursussen verliesbegeleiding, symposia
  • Psychotraumazorg & burnoutpreventie - collegiale steun
  • Multimethodisch maatschappelijk werk - kwaliteitsstandaard MW

Het aanbod omvat open inschrijfcursussen en trainingen-op-maat voor uiteenlopende beroepsgroepen: verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, geestelijken, leidinggevenden, politieagenten, medewerkers P&O, journalisten, brandweerlieden, bankpersoneel, werknemers in de uitvaart en crematoriumbranche, ambulancehulpverleners en spoorwegpersoneel.

Naast cursussen worden ook supervisies, coachingen, behandelingen uitgevoerd alsmede proces-, effect- en ontwikkelingsonderzoek.

 

Herman de Mönnink & Marlous Breukel

 

 

© H.J. de Mönnink, 2007. Laatste wijziging dd. 4-2016