Intro Tools Sociaal Werk: Verliesbegeleiding


"Gereedschapskist van de sociaal werker: systematisch werken om de cliënt te helpen de variatie aan behoeften en rechten van SW-cliënten te vervullen"

adinkraDinsdag 19 december Amersfoort, van 9.45-16.45 uur

Intro Verlieskunde voor SW'ers uit alle werkvelden

  • Bestemd voor ervaren SW'ers en docenten die flexibel maatwerk willen bieden en cliëntgericht willen werken vlgs het methodisch model MM-SW gericht op verliescasuïstiek
  • Verdieping in beproefd model met direct bruikbare producten zoals PAK, PSA  en PSI, inschakellijst SW, PIE-Empowerment Theorie.
  • Met 2 dagdelen workshops: intro model, instructie, demonstratie, dvd, oefenen met behoeftegericht werken van rouwenden
  • Flexibel toepasbare assessment en interventie-standaard: 20 methoden op 3 interventieniveaus: individueel, systemisch en macro-niveau.
  • Overzicht methoden: welke methode matched met welke cliënttbehoeften?
  • Zichtbaar en meetbaar maken wat je doet voor collega's & directies, tbv stevige verankering en inspiratie
  • O.l.v. Herman de Mönnink, meer dan 35 jaar docent maatschappelijk werk en trauma-/ GZ-psycholoog, specialisatie verlieskunde
  • Handboek MMSW als leiddraad: 'De gereedschapskist van de sociaal werker.' Zie website BSL.  

Kosten
Symposium € 200 incl. lunch en handouts. Studenten € 120. Incl. Handboek!

Plaatsing op volgorde van aanmelding.
Uiterste inschrijfdatum: 1 december 2017
Annulering is niet mogelijk.
Vervanging door collega - indien voordien doorgegeven - is toegestaan.

Inschrijfformulier

 

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

 

 

© H.J. de Mönnink, 2013. Laatste wijziging dd. 11-2017