Postioneren SW/MW: de SW'er als psychosociale stress-deskundige?!


"Met de Gereedschapskist van de sociaal werker help je systematisch de behoeften en rechten van de cliënt te vervullen"

Datum nader vaststellen als incompany, van 9.45-17 uur

  • SW'ers in alle werkvelden/functies en teams worstelen vaak met de vraag: wat is de specifieke expertise van de SW'er? wat hebben wij gemeenschappelijk?
  • Dit is voorwaar geen simpele vraag. Want zowel aan de vraagkant als de aanbod kant is in het SW sprake van grote diversiteit. Toch is er sinds kort een antwoord te geven gebaseerd op hersen- en sociale wetenschappen. Een antwoord waardoor SW in één klap het wetenschappelijke fundament krijgt waar SW zo lang behoefte aan had en recht op had!
  • Deze introductiedag is bestemd voor SW'ers, docenten en studenten die SW willen praktiseren vanuit wetenschappelijk methodisch model en zichzelf daarmee op de kaart willen zetten.  
  • Praktische introductie van beproefd maatwerk-model met direct bruikbare en handige producten zoals PAK, PSA  en PSI, de PIE-Empowerment Theorie.
  • Introductie model, instructie -, demonstratie -, dvd, oefenen van behoeftegericht en stressreducerend werken 
  • Flexibel toepasbare assessment- en interventie-tools: 20 methoden op 3 interventieniveaus: individueel, systemisch en macro-niveau.
  • Overzicht methoden: welke methode(n) matchen met welke cliënttbehoeften?
  • Zichtbaar en meetbaar maken wat je doet voor collega's & directies, tbv stevige verankering en inspiratie
  • O.l.v. Herman de Mönnink, meer dan 40 jaar docent maatschappelijk werk en trauma-/ GZ-psycholoog, grondlegger verlieskunde
  • Handboek MMSW als leiddraad: 'De gereedschapskist van de sociaal werker.' Zie website BSL.  

Kosten
afhankelijk van de vraag.


Uiterste inschrijfdatum: incompany in onderling overleg

Inschrijfformulier

Bij de BPSW wordt deze dag ook gegeven: zie BPSW agenda

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

 

 

© H.J. de Mönnink, 2013. Laatste wijziging dd. 5-2020