Masterclass Verlieskunde


Bestemd voor updaten en verdiepen van de methodische know-how uit de post-HBO/postdoctorale cursus Verlieskunde

adinkra
Doelen

Update en verdieping van inzicht en professionele vaardigheden in de behoeftegerichte multi-methodische verliesbegeleiding.

 

Inhoud
In de basiscursus verlieskunde is door intro en oefening de basis gelegd voor interventies vanuit de non-directieve basismethode en de andere directieve methoden. 

In deze masterclass wordt uitgegaan van het wetenschappelijk onderbouwde Triadisch Procesmodel (aandacht voor drie factoren: Impactfactor, Coping-factor, Support-factor); we trainen de nieuwe behoeftegerichte multi-methodische aanpak van 'onverwerkt' verlies: hoe leer je de passende specifieke methoden en technieken gebruiken die aansluiten bij de specifieke behoeften van de cliënt? Zo voorkom je dat je als verliesbegeleider uitgaat van je toevallige voorkeursmethode (die bij jou als begeleider past), die niet altijd hoeft te passen bij wat de rouwende nodig heeft om verder te komen. 

Er wordt in de masterclass uiteraard gewerkt vanuit de eigen leerbehoeften met behulp van eigen praktijkinbreng, zodat de reeds bekende specifieke methoden en technieken waar verdieping in nodig is geoefend worden. Welke methoden en bijhorende technieken op individueel en systemisch niveau wil je je in verdiepen? Verder: hoe werk je met de UBS-aanpak? Zo verdiep je je in het cliëntgericht en behoeftegericht werken met de meest passende methodecombinatie die je integreert in je werk.

Verdiepende oefening van reeds bekende verliestools komen aan de orde: werken met de transitiecurve, de PAK-techniek, de UBS-tool, de verlies-zorgstandaard (ketenzorg-model of stepped-care model rond verliesbegeleiding) en alle andere te selecteren methodische tools: uit de non-directieve-basismethode, uit survivalmethoden zoals traumaopvang, praktische, lichaamsgerichte methoden, uit emotie-gerichte methoden zoals ontladingsgerichte -, expressie -, ritueelmethode, en uit de zelfbepalingsmethoden zoals gedragsgerichte, narratieve en cognitieve methode; Een selectie van methoden op systemisch niveau wordt verdiept zoals de partnerrelatie-, mediatie-, gezins-, familie-, sociale netwerk-, groeps-, casemanagement. Op basis van de behoeften van masterclassers wordt een programma met methoden gemaakt.

Werkwijze
Theoretische intro en inbreng van praktijkvragen. Ervaringsgericht leren gecombineerd met theorie- en oefen-leren. Oefenen in (contra-) indicatiestelling en toepassing van technieken.

Toetsing: aanwezigheid, inspanningscontract = reflecties op de dagen (geen werkstuk).

Literatuur:
Mönnink, H.J. de (vanaf 2015) Verlieskunde. Houten: uitgeverij BSL.  
Mönnink, H.J. de (vanaf 2016) De gereedschapskist van de sociaal werker. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Voorwaarde: Certificaat Post-HBO/postdoctorale cursus Verlieskunde en/of MMMW-leergang.
Studielast: 54 uur, contact- en huiswerkuren.

Cursusdata
nader te bepalen

Locatie
nader te bepalen

Kosten
€ 1800,- incl. handouts; excl. lunch en bovengenoemde boeken.

Aanmelding
Uiterlijk: nader te bepalen. Plaatsing op volgorde van aanmelding.

Inschrijfformulier

Docent
Herman de Mönnink, grondlegger van Verlieskunde en Multimethodische werken in Nederland, 45 jaar traumatherapeut, rouwtherapeut, gezondheidszorgpsycholoog (BIG), trainer, docent, supervisor.

Telefonische inlichtingen: 050-5269111

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 1-2023