Nieuwsbrief


Groningen, okt 2021

 • Corona heeft grote impact op ieders leven. Wat een gemis aan direct contact. En hoe missen we zeker bij verlieservaringen de 'power of clan', de steunende werking van het samenzijn. Zorgfotografie lanceerde ik om op zijn minst herinneringen te kunnen opbouwen bij een uitermate moeilijk Corona-ziekteproces of overlijden, waar naasten niet altijd welkom bij zijn. Zo belangrijk die onderlinge steun. Hopelijk is het virus snel onder controle. We nemen uiteraard de RIVM richtlijnen serieus in de trainingen, cursussen, therapieën en coaching.
 • In september 2020 vervolgen we het project Wetenschappelijk Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienst BMW Defensie: Wetenschappelijk Denk Tank gaat de BMW-producten wetenschappelijk onderbouwen, Leergang Multimethodisch SW versterkt de competenties van BMW'ers en Train-de-Trainers zorgt voor een trainerspool om de Gereedschapskist van de Sociaal Werker in te trainen bij collega's. 
 • Corona en fysieke afstand, mei 2020. Zorgfotografie en Fotoschouw in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg bepleit ik om de afstand te overbruggen die er ontstaat door de beschermingsmaatregelen rond Covid-19. Want: hoe kunnen we nog ons verdriet delen met wat me meemaken door die 1 1/2 meter-zorg? Door fotoschouw worden mensen stapsgewijs geholpen in de transitiecurve: de indrukwekkende waarheid onder ogen te zien, emotioneel dichterbij te komen en een helpend verhaal op te bouwen. Competentie in Fotoschouw is voorwaarde voor deze kwaliteitszorg met behulp van Fotoschouw. 
 • Voorjaar 2020: Dit jaar volle kracht vooruit voor wetenschappelijk onderbouwd SW: SW baseren op wetenschappelijke kennis in plaats van op de politieke en toevallige modes die langskomen. Daartoe bezig een aantal Academische Werkplaatsen SW te ontwikkelen samen met praktijkinstellingen. Wat een uitdaging!
 • Januari 2020: wat brengt het nieuwe jaar? Op de valreep van het oude jaar verscheen nog een artikel in het Tijdschrift Zorg & Welzijn over 'Verlieskunde bespaart kosten.' Over het preventieve effect van ruimte bieden aan rouwende burgers waarbij onnodig extra leed, complicaties en dure voorzieningen voorkomen worden. 
 • Najaar 2019: de SW'er/MW'er als psychosociale stressdeskundige: een doorbraak in het sociale domein. Zie ook BPSW agenda voor herhaling in november.
 • Start 2019: over specifieke deskundigheid van SW'ers is veel te doen. sociaal werkers in de wijken worden geacht zichzelf op de psychosociale kaart te zetten. Instellingen en gemeentes doen historisch gesproken steeds weer een nieuw appèl om mee te gaan met de nieuwste politieke hype, dan weer participatie, dan weer presentie. SW'ers en teams uit het hele land vragen me nu: hoe kunnen we ons verweren tegen deze hypes? Wat is onze core-business? Wat voor competenties hebben we als SW'ers om de huidige complexe gezinssituaties te helpen zelfredzamer te worden? Mooi om bij te dragen aan te zien aan een duidelijk deskundigheidsprofiel, en ook nog wetenschappelijk onderbouwd!
 • Najaar 2018: De Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) kwam met het rapport 'Ongelijkheid in gezondheid'. Arme mensen zijn nog steeds meer zoek en gaan jaren eerder dood. Met een aantal professionals hebben we een artikel aangeboden aan de pers met als titel: De aanpak van het 'Klote-Leven Syndroom" met een pleidooi voor Sociaal Werk als de aangewezen beroepsgroep.
 • Zomer 2018: het is niet bij te houden hoeveel instellingen incompany training vragen bijvoorbeeld Reinaerde Utrecht (verlieskunde voor NAH-begeleiders), voor maatschappelijk werkers in Erasmus Universitair Medisch Centrum (Rotterdam), Ziekenhuisgroep Noord-west Friesland, Civil Society Amsterdam. Maar ook in het buitenland is steeds meer belangstelling en geef ik trainingen en workshops: Brussel, Lissabon, Dublin, Stockholm, Philipijnen, New Orleans etc. 
 • Herfst 2017: steeds duidelijker wordt dat voor elk zichzelf respecterend beroep zoals geneeskunde, verpleegkunde en sociaal werk een goed geordende gereedschapskist essentieel is. Internationaal wordt nu niet voor niets gewerkt aan een Minimum Norm voor Scholen Social Work. 
 • Zomer 2017: Mijn Engelse boek dat uitkwam bij Routledge: The Social Workers'Toolbox. Sustainable Multimethod Social Work vindt zijn weg in Europa. Als bestseller in Nederland bleek dit boek voor sociaal werkers ook in buitenland interessant. Waarom niet een overzichtelijke gereedschapskist op basis van bewezen sociaal werk methoden uit het verleden? De Toolbox wordt in maart feestelijk overhandigd in aanwezigheid van Engelse hoofden van social work opleidingen, collega docenten SW en social workers. Hopelijk kan dit boek als duurzame gereedschapskist bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar verdiepend sociaal werk, zoals sociaal werk zich ooit vanaf 1898 ontwikkelde..
 • Juni 2016: De nieuwe geheel herziene druk van de Gereedschapskist van de  Sociaal Werker is uit. Voor alle sociale professionals is deze toolbox een bruikbaar handvat om consequent en flexibel bij de levensbehoeften van cliënten aan te sluiten!
 • Sept. 2015 Edinburgh: Workshops op het Europese congres van de IFSW (International Federation of Social Workers)
 • In juni 2015 komt de geheel herziene druk van verlieskunde er aan. Actuele neurowetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke kennis is verwerkt rond rouwprocessen en de methodiek in de begeleiding. 
 • Nieuw in Vlaanderen is de ontwikkeling van Clientgericht MultiMethodisch Maatschappelijk Werk. In Brussel is daarvoor contactpersoon: Christien Raemdonck, kris.raemdonck@archipel.be
 • Nieuw is de workshop Verlieskunde/UBS, Unfinished Business Syndroom die gegeven wordt voor allerhande professionals, Artsen, Professional Organizers (zie: www.schoolvoororganizing.n)
 • Publicaties over verlieskunde hebben een normaliserende werking  voor mensen die met rouw worstelen: hun reacties gaan zij ervaren als normale reacties op ingrijpend verlies. Aan de behoefte aan rouwen kan eindelijk voldaan worden. Dit is belangrijk omdat het net als de behoefte aan water en lucht basisbehoeften zijn: rouwen lijkt een instinctieve behoefte, zoals dit te zien is aan rouwreacties in de dierenwereld: bij paarden die hun veulen kwijtraken, huisdieren die hun bezitter kwijtraken, etc. De onvervulde rouwbehoefte kan grote gevolgen hebben (zie onder: het Unfinished Business Syndroom)
 • Verlieskunde-publicaties met een normaliserende werking:
 • Ongewilde kinderloosheid, in de Libelle-32 van augustus 2012.
 • Een beetje meer loslaten, in Flow no.6 2010
 • De kunst van nabijblijven. Tijdschrift voor Coaching. 4, 2010
 • Leven met verlies, Tijdschrift VIER, no.3 sept. 2010
 • Ik heb dus ik ben, over hechten aan materie, in Mind no.5 2010
 • Rouwen om een ongeboren kind,over kinderloosheid.Linda, aug.2010
 • Leed-op-leed voor Ruben.Tripoliramp.DagbladvhNoorden,15 mei2010
 • Nabestaanden van moord. Weekblad PRIMO, 3 april 2010
 • Na de moord. Over hulp aan nabestaanden. Elsevier. febr. 2009
 • Iedereen heeft zijn eigen verlieskast. AD-visie. aug. 2007.
 • Multimethodisch interventiemodel bij verlies. Handboek gezond. 2006
 • Onverwerkt verlies is als een veenbrand. Brab. Dgbld. 11.6. 2005.
 • Een opgeruimde verlieskast. Tijdschrift EKR, april 2004
 • Opvangteam medisch specialisten MedischVandaag.16.4.2003
 • Verlieskunde: ondersteunend vak voor verpleegkunde. Handboek verpleegkundig consult.nov. 2002
 • Verlies en rouw in de verpleging. AD. 16.11.2001
 • De publicaties over het Unfinished Business Syndroom (UBS) worden goed ontvangen door huisartsen, psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Er komt perspectief voor mensen die soms vaak jarenlang modderen met onbegrepen klachten. Duidelijk is geworden dat veel onbegrepen klachten hun oorsprong vinden in unfinished business (UB). Vormen van UB zijn: onverwerkt verlies, onverwerkt trauma, onopgeloste conflicten uit het verleden en negatieve verwaarlozende en onderdrukkende levensperioden. In de nieuwe gewijzigde druk van verlieskunde wordt een hoofdstuk gewijd aan UBS. Een UBS-aanpak vanuit de stepped-care visie kan heel veel verlichting brengen voor betrokkenen, die moe zijn van het medical/psycho/social shoppen.
 • Helaas is er een dreiging van terreuraanslagen en natuurrampen in de gehele wereld. Voor slachtoffers van fysiek geweld, terreuraanslagen, oorlogen en natuurrampen (zoals de tsunami) kan informatie over de traumatische dood steunend werken. (zie onder button: publicaties artikel 'de traumatische dood'). Voor mensen die een traumatisch overlijden te verwerken hebben (door geweld, ongelukken, suïcide, natuurrampen) kan deze informatie ook een steun zijn.
 • Goed is de erkenning binnen de verpleegkundige en geneeskundige beroepen voor de eigen kwetsbaarheid. Ook verpleegkundigen en artsen zijn niet van steen. Daartoe train ik de laatste tijd steeds meer huisartsen, medisch specialisten en schouwartsen in hoe zij als collega's elkaar effectief kunnen steunen in de emotionele werkstress.
 • Nieuw voor artsen en verpleegkundigen is de verlieskunde-zorgstandaard als screeningsinstrument. Eindelijk is er nu een overzichtelijke instrument voor verliesinterventies die uitgaat van maatwerk bij verlies van gezondheid, van een naaste door overlijden, echtscheiding, maar ook verlies van houvast door reorganisatie, ontslag, migratie. Reeds vanaf 2005 zijn cursussen, symposia en cursussen georganiseerd over deze verlieskunde-standaard onder de titel 'Verliesinterventies in de verpleegkunde' en 'Verliesinterventies in de geneeskunde'. In het Handboek voor Verpleegkundig Consult is in november 2003 een artikel over het interventie-model verschenen.

 • Geprolongeerd vanwege de goede ontvangst is het symposium multimethodische MW dat meermalen georganiseerd werd en jaarlijks gaat dit door. Ook vragen instellingen om een incompany symposium voor alle MW'ers van de instelling.

 • Maatschappelijk werk verdient al jaren een duidelijk methodisch gezicht en een methodische kwaliteitsstandaard. In september 2012 verscheen bij Elsevier de 4e druk van het nieuwe boek: 'De gereedschapskist van de maatschappelijk werker, Clientgericht multimethodisch maatschappelijk werk.' ISBN 978 903 523 08 66. Het MM-MW-model geeft in methodische zin een helder profiel: een duidelijke gereedschapskist voor de rijke praktijk van MW.

 • Voor sociaal werkers die zich de multimethodische-gereedschapskist eigen willen maken is de Leergang Multi-Methodisch Sociaal Werk een optie. Cursisten van vorige leergangen Multimethodisch Maatschappelijk Werk zijn enthousiast: 'het is geen nieuwe mode', 'nu kan ik systematischer denken en verdiepend werken', 'ik kan precies benoemen wat ik doe', 'verwijzers weten dat ze voor een totaalbeeld bij MW om een PSA moeten vragen'. Het MM-MW-model wordt als een positieve bijdrage ervaren aan de opwaardering van het beroep Maatschappelijk Werk, ook door samenwerkingspartners en leidinggevenden!

Herman de Mönnink

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 1-2020