Post HBO / Post-doctorale cursus Verlieskunde - vanaf begin september 2024 

Bestemd voor beroepskrachten in gezondheidszorg, dienstverlening, ARBO en overige relevante sectoren: verpleegkundigen, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, POH-GGZ'ers, verloskundigen, pastores, leerkrachten, HRM'ers, leidinggevenden, coaches. Beroepshalve hebben zij te maken met patiënten, cliënten, burgers die een ernstig verliessituatie ondervinden en professionele steun daarin zoeken.

adikra
Doelen
:
Inzicht verkrijgen in verlieskunde en verliessensitief werken. Professionele ondersteuningstools voor de begeleiding van mensen die ernstig verlies ondervinden of dit nu doodgerelateerde verliezen dan wel levende verliezen betreft: gezondheids-, werk-, relatie-, ouderschaps-, leeftijds-, materiële en/of identiteits-gerelateerde verliezen.
 

Inhoud:
De cursus onderbouwt de eigen werkstijl als poortwachter of verliesbegeleider in theoretische en praktische zin. Vanuit de geheel herziene druk (2017; zie mijn uitgever: BSL) wordt de meest actuele kennis over verlieskunde geïntroduceerd vanuit het behoeftegerichte transitiemodel. 'Niets is zo praktisch als een goede theorie' is het motto bij deze cursus. Behandeld worden: neurowetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke basis van verlieskunde; classificatie van behoeften van rouwenden; de aandachtsdriehoek: verliesimpact, verliescoping, verliessupport; de drie rouwpuzzels die bij elke transitie een rol spelen: de waarheidspuzzel (bewustwording), de emotionele puzzel (afscheid) en de toekomstpuzzel (opbouw van het nieuwe leven); het Unfinished Business Syndroom (UBS); de verlies-zorgstandaard; non-directieve basismethode met 20 technieken; overzicht van 9 individuele directieve begeleidingsmethoden; checklist, aard/omvang van verlies, primaire/secundaire victimisatie, rouwtherapie; slechtnieuws gesprek; zelfzorg bij emotionele werkstress.

Werkwijze
Geleerd wordt zowel middels kennisleren, ervaringsleren als oefenleren. Behandelen van begrippen en theorieën uit verlieskunde (zie bij Inhoud); oefenen van vaardigheden; casuïstiekbesprekingen: demonstratie m.b.v. video; reflectieteam-werkwijze; maken van verlieskunde-producten die jezelf en je doelgroep ten dienste staan. Inspanningscontact middels praktijkgericht eindwerkstuk.

Voorwaarden: Minimaal HBO-niveau en werkzaam in relevante beroepspraktijk.
Studielast: 90 uur, contact- en huiswerkuren.

Cursusdata                                                                                                                                       De volgende dinsdagen voor de komende cursus:3/9, 10/9, 24/9, 1/10, 12/11, 26/11, 10/12 2024 van 9.30-16 uur en 21/1/2025 van 9.30-12.30 uur  


Locatie
Groningen op loopafstand van Centraal Station (cursisten uit het hele land).

Kosten
€ 2125.-; excl. lunch / aanschaf boek; Mönnink, H.J. de (2017 of later) Verlieskunde: methodisch kompas voor de beroepspraktijk. ISBN 7e druk of latere druk

Aanmelding:
Middels inschrijfformulier; uiterlijk 1 juli 2024. Plaatsing op volgorde van binnenkomst. Minimaal 7 personen, max. 12 personen.

Inschrijfformulier

Docent
Herman de Mönnink, grondlegger verlieskunde in Nederland, meer dan 40 jaar docent verlieskunde, traumapsycholoog & rouwtherapeut, supervisor; BIG-register 190.55.834.025

Inlichtingen: 050-5269111 Email: monnink@verlieskunde.nl

 

 

© H.J. de Mönnink, 2014. Laatste wijziging dd. 2-2024